Jälgi meid: Facebook
Logi sisse ja loe viimast numbrit
Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Sorteerimiskeskuse juhataja tööülesanneteks on keskuse töö tulemuslik juhtimine tagamaks ettevõtte saatud eesmärkide saavutamine, meeskonna oskuslik juhtimine ja motiveerimine, aruandlus, keskuse igapäevase töökorralduse organiseerimine, kampaaniate läbiviimine ning väljapanekute eest hoolitsemine. Laojuhatajana on sinu ülesandeks kaupade ja toodete ettevõttesisese logistika … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: We are looking for an experienced Project Manager to lead our customer’s projects. Our customer is located in Tallinn and is a professional in electronics automation. Your main responsibility is to manage customer related project solutions by planning … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Kaupluse juhataja tööülesanneteks on kaupluse töö tulemuslik juhtimine tagamaks ettevõtte saatud eesmärkide saavutamine, müügimeeskonna oskuslik juhtimine ja motiveerimine, aruandlus, kaupluse igapäevase töökorralduse organiseerimine, kampaaniate läbiviimine ning väljapanekute eest hoolitsemine. Otsime sinna lahedat, kindlameelset ja ambitsioonikat töötajat, keda huvitab … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: • oma vastutusvaldkonnas igapäevase tööprotsessi korraldamine lähtudes haiglas kehtivatest juhenditest ja kordadest • personali juhtimine ja arendamine • radioloogiliste uuringute/raviprotseduuride kvaliteedi tagamine ja teostamine Nõudmised kandidaadile: • radioloogiatehniku haridust tõendav diplom või kutsetunnistus • vähemalt 3 aastane töökogemus … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: AV ja IT tarvikute tootejuht vastutab oma tootegruppide (AV ja IT toodete tarvikud ja lisavarustus) aktiivse ostutöö ja müügi eest vastavalt ettevõtte poolt seatud eesmärkidele. Tootejuhi peamised tööülesanded on: tootegrupi toodete ostutöö, läbirääkimiste pidamine tarnijatega hindade, sortimendi jm … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Polümeersete isolaatorite tootmiseks vajaliku insener-tehnilise ja konstruktor-tehnilise ettevalmistuse juhtimine Polümeersete isolaatorite tootmise käivitamine “nullist” kasutades kaasaegset automatiseeritud tehnikat Ettevõtte tootmisplaanide kujundamine ja juhtimine Tootmise organiseerimise juhendamine ja kontroll Insener- tehnilise personali valik ja väljaõppe korraldamine Nõudmised kandidaadile: Vähemalt … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Bussipargi veeremi tehnilise korrashoiu tagamine: busside remonditöökoja sh. tehnilise personali igapäevase töö korraldamine, järelvalve, kontroll; Busside hooldusgraafikute jm. tehnilise hoolde õigeaegse täitmise teostus- tagamine:TH-1 ja TH2 planeerimine, teostamise ja õigsuse tagamine ja kontroll; veeremi garantii- ja jooksva hoolduse … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Skeleton Technologies otsib oma meeskonda personalijuhti, kes väärtustab väljakutseid noore ja kiiresti areneva ettevõtte talendijuhtimise süsteemi ülesehitamisel. Tegemist on uue loodava ametikohaga. Personalijuhi töö eesmärgiks on juhtida ettevõtte personalivaldkonda olles sellealane koostööpartner juhtkonnale. Personalijuht planeerib tööjõudu ja järelkasvu … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: – Pakkimisosakonna grupi juhtimine, järelvalve ja motiveerimine nende igapäeva töös – Planeeringute koostamine ja tööaja reguleerimine koostöös teiste tiimi juhtidega, et leida koos parim lahendus – Tootlikuse, efektiivsuse ja kvaliteedi jälgimine ning tõstmine – Tagada, et meeskond kasutab … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Müügijuht vastutab müügistrateegia kujundamise, turu analüüsi, vajalike turundus- ja arendustegevuste ning igapäevase müügitegevuse sujuva toimimise eest. Töö hulka kuulub suhtlemine klientidega, müügilepingute sõlmimine, müügimeeskonna motiveerimine ja juhtimine, veebipoe arendamine ning pidev müügiplaanide analüüs ja täiendavate võimaluste leidmine. Töökoht … Loe edasi