Jälgi meid: Facebook
Logi sisse ja loe viimast numbrit
Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: – Põhiülesandeks on Telemarketingi osakonna töö korraldamne. – Kliendikontaktide loomine (ei ole telefoni teel müümine) – Meeskonnatöö koordineerimine – Andmebaasi haldamine – Aruandlus Nõudmised kandidaadile: – orienteeritud meeskonna tööle – sobib inimestega suhtlemine – hea analüüsi -ja kohanemisevõime … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Sinu peaülesandeks on kliendihaldurite “õpetamine “juhendamine “koolitamine “töö korraldamine “kontrollimine “eeskujuks olemine Sinu teised ülesanded on Müügiesindajatele igapäevaste kliendikohtumiste kokkuleppimine Andmebaasi haldamine Andmebaasi täiendamine Nõudmised kandidaadile: Otsime enda meeskonda inimesi, kes: • on igas olukorras särasilmne ja positiivne … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: • ettevõtte personalipoliitika kujundamine • personali värbamis- ja valikuprotsesside läbiviimine ning ettevõttesisese tööjõuliikumise korraldamine • personalialase andmebaasi haldamine ja koostamine • koolitustegevuse korraldamine ja planeerimine, läbiviimine ja jälgimine • juhtkonna nõustamine personali- ja tööõigusalastes küsimustes • muud jooksvad … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: {li}infoturbesüsteemi juhtimine ministeeriumis ja konsolideeritud valitsemisala asutustes; {li}infoturbe alase dokumentatsiooni väljatöötamine, haldamine ja pidev uuendamine; {li}infoturvet reguleerivate juhiste elluviimine ja turvateadlikkuse tõstmine; {li}turvaintsidentide haldamine ja analüüsimine ning CERT-EE teavitamine {li}ISKE juurutamine ja ISKE-le vastavuse tagamine; {li}infoturbealase riskianalüüsi ja … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Keskuse juhataja töö sisuks on asutuse juhtimine igapäevase ladusa toimimise ja edasise arengu kindlustamiseks; hoolealustele turvalise, võimalikult aktiivsele tegevusele suunatud elukeskkonna tagamine; 20-liikmelisest töötajaskonnast motiveeritud ja kvaliteetset teenust pakkuva meeskonna kujundamine; koostöö tegemine kohaliku kogukonna ja partneritega. Nõudmised … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Tootmistehnoloog-arendusjuhi põhifunktsiooniks on tootmisprotsesside tehnoloogiline projekteerimine, arendamine ja efektiivistamine; tehnoloogilise protsessi väljatöötamine, juurutamine, korraldamine, kontroll ja seire tootmisprotsessi eri etappides; tootmisressursside analüüsimine, arvestamine ja kasutamise optimeerimine; valmistoodete ja tootmisprotsessi kvaliteedi tagamine; toote/teenusearendus ning arendusprojektide juhtimine. Tööülesanded detailsemalt: Marsruuttehnoloogia … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Boost Juice Baari igapäevane juhtimine ja töö korraldamine: meeskonna juhtimine ja abistamine töögraafikute koostamine müügieelarvete koostamine klientide kiire, viisakas ja meeldiv teenindamine jookide valmistamine kaupade tellimine ja kaubavarude haldamine Nõudmised kandidaadile: aktiivsus, ausus ja positiivne ellusuhtumine meeskonna juhtimiskogemus … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Kliendisuhete loomine ja arendamine Aktiivne müük, hinnapakkumiste koostamine Ettevõtte igapäevase töö koordineerimine Logistika ja laovarude juhtimise protsessis osalemine Müügitulemuste analüüs ja aruandlus Nõudmised kandidaadile: Eelnev töökogemus müügi valdkonnas Tulemustele orienteeritus Hea eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus Iseseisvus, algatusvõime, juhtimiskogemus Arvuti … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Nõudmised kandidaadile: Kontaktisik: Loreta Lisainfo

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Metallitöö töökoja juhtimine, alluvate töö korraldamine; Toodete tootmistehnoloogiate valik ja tööaja kalkuleerimine; Tööde ettevalmistamine, juhtimine ja optimeerimine; Töötajate koolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine; Tööjõu efektiivse kasutamise tagamine ja koordineerimine; Juhtimissüsteemi eesmärkidest kinnipidamise jälgimine; ISO9001, OHSAS 18001 ja LEAN-põhimõtete … Loe edasi