Jälgi meid: Facebook
Logi sisse ja loe viimast numbrit
Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: • Geodeetide töö ja projektide juhtimine • Ressursi ja meeskonna haldamine • Tellijatega suhtlus, müük, eksport • Osakonna juhtimine eelarvest ja eesmärkidest lähtuvalt Nõudmised kandidaadile: • Inglise ja vene keele oskus • Head müügi- ja turundusalased teadmised ja … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Riigi ametiasustuste ning hallatavate riigiasutuste ülese struktuuride haldamise, protsesside juhtimise, sisekontrollisüsteemide ja juhtimiskvaliteedi rakendamise koordineerimine. Lisaks Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevuse koordineerimine. Täpsemad tööülesanded: – analüüside läbiviimine ning ettepanekute tegemine oma valdkonna süsteemide tõhustamiseks; – juhendmaterjalide väljatöötamine ning õigusaktide … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Konkursil kandideerimiseks peab isik vastama haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013.a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooni-nõuded„ sätestatule. Nõudmised kandidaadile: • soovi arendada ettevõtlusalast haridust nii Eestis kui rahvusvaheliselt; • majandus- ja finantsalaseid teadmisi ning … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: – omanike poolt püstitatud eesmärkide tulemuslik juhtimine; – ettevõtte ärilise tegevuse arendamine ja tulemuslik juhtimine; – tootmisosakonna ja müügiosakonna töö igapäevane juhtimine, arendamine ja ettevõtte motivatsioonisüsteemi arendamine; – jooksvate tegevuste igapäevane planeerimine, koordineerimine ja analüüs; – ettevõtte esindamine … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: – Tootmisprotsessi juhtimine – Töökollektiivi juhtimise oskus ja kogemus – Tippkvaliteediga eksporttoodangu väljalaske tagamine – Parimatele standarditele vastava töökeskkonna kujundamine – Aktiivne osalemine ahelas – toormehange, toodangu müük, toote- ja tehnoloogiaarendus Nõudmised kandidaadile: – Eelnev tootmisjuhi professionaalne töökogemus … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: The person we are looking for is a sales orientated Managing Director. You will work direct under the swedish owner and you will be responsible for the companys result and sales to excisting and new clients. For the … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Turundusplaani ja -eelarve väljatöötamine ja elluviimine. Kampaaniate väljatöötamine ja läbiviimine. Sotsiaalmeedia kanalite haldamine ja arendamine. Kõikide turundusalaste tegevuste rakendamine saavutamaks ettevõtte eesmärke Skandinaavias. Nõudmised kandidaadile: Kõrgharidus seotud valdkonnas. Varasem töökogemus turundusvaldkonnas. Sotsiaalmeedia kanalite väga hea tundmine. Väga hea … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: • Toitlustusosakonna töö korraldamine ja juhtimine • Hea teeninduskvaliteedi tagamine toitlustusosakonnas • Hooldekodu klientide ja töötajate toitlustamise korraldamine • Eelarve täitmine ning eelarve jooksva analüüsi teostamine • Kauba tellimine ja vastuvõtt, soodsate tarnelepingute sõlmimine • Menüüde koostamine • … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Otsime tegevuste laiendamisega seoses oma meeskonda teotahtelist liiget, kelle ülesanneteks on ärikliendibaasi suurendamine ja uutele klientidele IT-lahenduste müümine. Tööülesannete hulka kuulub klientidega läbirääkimiste pidamine ja kliendisuhete arendamine, kliendi küsimustele vastamine ja lahenduste leidmine , potensiaalsete klientide külastused ja … Loe edasi

Director Meedia
Rubriik: Tööpakkumised

Töö kirjeldus: Ametikoha eesmärk on tagada usaldusväärne riigieelarve vahendite seire, mis võimaldab ajakohaseid ja paremaid otsuseid riigi tegevuste kavandamisel. Ametikoha peamised tööülesanded: – riigieelarveliste vahendite kasutamist tervikuna kajastavate seirearuannete ja riigi majandusaasta koondaruande koostamise koordineerimine; – riigieelarveliste vahendite seire arendamine; … Loe edasi